Algemene Voorwaarden 2020-08-14T08:45:35+00:00
Loading...

Levertijden

De door ons opgegeven levertijden zijn die zoals door onze leveranciers worden afgegeven. Het kan dus voorkomen dat de levertijden, door omstandigheden, buiten onze wil, worden overschreden. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over eventuele vertragingen.

Aanbetaling

Bij het plaatsen van de bestelling wordt een directe aanbetaling verlangd van 40% van het aankoopbedrag.

Restant bedrag

Betaling van het restantbedrag dient bij aflevering contant, of direct na aflevering per bank plaats te vinden.

Annulering

Het annuleren van een geplaatste bestelling is niet mogelijk. Alleen in uitzonderingsgevallen zijn wij bereid een bestelling te annuleren. Een schadevergoeding van maximaal het bedrag van de aanbetaling kan dan worden vastgesteld.

Retourname na aflevering.

Goederen worden na levering alleen retour genomen indien blijkt dat zij niet overeenkomen met de op het bestelformulier gemaakte afspraken en vermelde technische specificaties.

In dergelijke situaties wordt alles in het werk gesteld om onvolkomenheden te verhelpen.

Een tegenvallende kleur of dessin is geen reden voor retourname.

Opslag van goederen

Indien de bestelde goederen niet binnen 3 weken na de eerste bezorgafspraak afgeleverd kunnen worden, kunnen schadevergoeding en opslagkosten in rekening worden gebracht.

Wasvoorschriften

Zijden gordijnen en vouwgordijnen moeten altijd chemisch gereinigd worden.
Gordijnen kunnen bij reiniging altijd 2 a 3 % krimpen.

Verkleuring

Alle gordijnstoffen zijn in enige mate onderhevig aan verkleuring door daglicht. Dit geldt in het bijzonder voor zijde. Zijde is een prachtig maar kwetsbaar materiaal en kan onder invloed van zonlicht na verloop van tijd verkleuren of zelfs verteren. De mate waarin is afhankelijk van de plaats in het huis, de kleur van de zijde en het gebruik. Op verkleuring of vertering van de stof wordt dan ook geen garantie gegeven.

Afwijkende maten

Afmetingen van gordijnen en vouwgordijnen kunnen variëren door temperatuur- en vochtverschillen. Een afwijking van 3% in de breedte wordt in de branche als acceptabel beschouwd.

Na aflevering van een gordijn kan een lichte afwijking in lengte gecorrigeerd worden met de microflex schuifhaken.

Een afwijking in lengte van 1 tot 1,5 cm wordt in de branche als acceptabel beschouwd en niet als klacht geaccepteerd. Voor vouwgordijnen geldt hetzelfde voor zowel hoogte als breedte.